„Доверие ОХ“ АД още не е влязло в ръководството на молдовската банка

Дружеството отчита консолидирана загуба от 1,37 млн. лв. за второто тримечие

„Доверие ОХ“ АД още не е влязло в ръководството на молдовската банка

Снимка: Moldindconbank

(5DOV / DOVUHL) (3JR / SFARM)
Коментари